Dela
Kontakt

Avgifter

De två första lektionerna är gratis för att du som elev ska få prova på ditt instrument. Från och med den tredje lektionen betalar man fullt pris.

Vi erbjuder eleven minst tolv lektions­tillfällen per termin, under förutsättning att eleven inte själv uteblir från lektioner.

Vi betalar inte tillbaka avgifter som betalats in.

Ingen kulturskola på lov

Lov, röda dagar och studiedagar är det ingen undervisning på kulturskolan.

Sjukanmälan

Om du är sjuk anmäler du det direkt till din lärare eller på telefon 0383-974 94.

Avgifter instrument

 • Instrumentundervisning 710 kronor per termin.
 • Hyra av instrument 400 kronor per termin.
 • Kostnad för eventuella notböcker och annan litteratur tillkommer.

Ensemblespel är gratis om du har enskild undervisning. Enbart ensemble kostar 400 kronor per termin.

Försäkring av instrument

Om du hyr instrument från kulturskolan och instrumentet skadas är det din egen hem­­för­säk­ring som gäller.

Kontrollera vad som ingår i hem­försäkringen. Even­tuellt kan du behöva höja värdet på ditt lösöre så att instrumentet är försäkrat till fullvärde.

Avgift dans och drama

 • Dans och drama 400 kronor per termin.

Avgifter sång och kör

 • Individuell sångundervisning 710 kronor per termin.
 • Gruppundervisning sång 400 kronor per termin.
 • Kör 400 kronor per termin. Är du redan elev på kulturskolan betalar du ingen avgift.
 • Kostnad för eventuella notböcker och annan litteratur tillkommer.

Avgift ensemble

Ensemblespel är gratis om man har enskild undervisning.

 • Enbart ensemble 400 kronor per termin.

Avgift kurs i musikproduktion

 • Musikproduktion 400 kronor per termin.

Avgift musikteori

 • Musikteori 400 kronor per termin.

Kontakt

Lina Svahn
Skoladministratör
Telefon: 0383-974 94
lina.svahn@vetlanda.se